Charakterystyka eLimitu

Systemem spełniającym wszystkie warunki i opartym o wymienione paradygmaty jest eLimit.

Dodatkowo proponowany system nie jest tylko narzędziem służącym do oceny kontrahentów i przechowywania o nich danych – jest w pełni kompleksowym systemem pozwalającym na obsługę procesu kredytowego, procesu monitoringu ekspozycji kontrahenta, procesu windykacji należności wraz z matchingiem płatności, a także całego modułu raportowego. 

MODUŁY ELIMIT

eLimit – podstawowe moduły i ich funkcjonalności

System eLimit składa się z trzech podstawowych modułów. Każdy z nich zawiera przypisaną sobie część operacyjną, jak i część raportową umożliwiającą eksport danych przetwarzanych w danym module.

ROZWIĄZANIA

Źródła danych na jakich bazują algorytmy

Wywiadownie rządowe

API REGON, API MSiG, API CEiDG, API CRBR, API Ministerstwa Finansów w ramach statusu VAT kontrahenta, API e-sprawozdania finansowe.

Dowolna komercyjna wywiadownia gospodarcza

Uzupełniająca zakres danych naszego systemu (BIK, Bisnode, eMIS, Creditreform, Credit Risk Monitor, Orbis i inne).

Sprawozdania finansowe

Pozyskiwanie danych z OCR.

Listy sankcyjne

Dane ze stron www.

Analizy predykcyjne

System eLimit może dokonywać analizy predykcyjnej wyciągów bankowych z rynku polskiego, jak i zagranicznego.

Automatyczna analiza ekspozycji i sentymentu

Automatyczna analiza ekspozycji firmy na Internet oraz analiza sentymentu – tzn. określenie tonu opinii o firmie.

Wygląd panelu administracyjnego

Gallery Image
Gallery Image

KYC polega na badaniu zbioru informacji o kliencie, który zezwala na ustalenie wiarygodności klienta i jego profilu transakcyjnego przy jednoczesnej weryfikacji tożsamości. Dzięki starannie prowadzonej polityce KYC, klienci mogą mieć pewność, że ich dane są chronione a usługi przeprowadzane są w sposób bezpieczny.

Część raportowa dotycząca modułu eLimit KYC pozwala na eksport danych pozyskanych na tym etapie i ich prezentacje zarówno w postaci dashboardów, jak i raportów z podsumowaniem profilu kontrahenta oraz wszelkich kluczowych informacji rejestrowych o nim.

WIARYGODNOŚĆ KLIENTA I PROFIL TRANSAKCYJNY

eLimit - KYC

OCENA RYZYKA

eLimit – Risk rank & Limit

W procesie analizy nowego kontrahenta zostają przyznane trzy grade’y oceniające poszczególne obszary działalności.

 • ocena sytuacji finansowej (grade finansowy),
 • ocena płynnościowa (grade płynnościowy),
 • ocena społeczna (grade społeczny).

Relacja tych trzech ocen oraz ich ewentualne zmiany w przyszłości wyznaczają klasę ryzyka współpracy z danym kontrahentem (risk rank).

Dodatkowo risk rank jest pomocny przy monitoringu klientów najbardziej ryzykownych, ponieważ nawet najmniejsza zmiana któregokolwiek z grade’ów wpływa na zmianę oceny klasy ryzyka. Oznacza to, że nawet kontrahenci z identyczną wartością grade’ów oceniających finanse, płynność oraz grade społeczny mogą mieć minimalnie różny risk rank.

Limit

W ramach proponowanego systemu wyróżnić można dwa sposoby podejścia do wyliczania algorytmu limitu kupieckiego i przyznawania ratingu:
– „szyty na miarę” – tzn. wyznaczony poprzez uczenie maszynowe na podstawie analizy dotychczasowej kartoteki klientów,
– statyczny algorytm – oparty na określeniu wag dla poszczególnych wskaźników,

Algorytm uczenia maszynowego oparty jest na analizie Państwa bazy danych o klientach i historii współpracy z nimi i umożliwia przypisanie danego klienta do tzw. klastra klientów – innymi słowy przypisania mu ratingu opierającego się na wszystkich dostępnych danych o przedsiębiorstwie – uwzględniającego nie tylko dane finansowe, ale też wszystkie dodatkowe informacje, które mogłyby zostać pominięte przez statyczny wzór, a które algorytm jest w stanie zauważyć na podstawie posiadanej wiedzy z analizy bazy klientów.

Alerty i raporty modułu Risk rank & Limit

System eLimit wyposażony jest w funkcję alertów, które informują o wszelkich zmianach dotyczących działalności kontrahenta. Moduły alertów są niezależne od siebie tj. każda część działalności kontrahenta oceniana jest oddzielnie. Wypadkową wszystkich zmian jest risk rank. Alerty dotyczą poniższych aspektów:

Moduł ten ma na celu kontrolę nad ekspozycją kontrahenta – czyli wartością wystawionych faktur, która pomniejszana jest cyklicznie o wielkość wpłat od klienta. Pozwala to na monitoring dostępnego limitu kredytowego – i reakcję w momencie, gdy poziom wystawionych faktur zbliża się do wartości limitu. Sytuacja taka będzie zasygnalizowana przy pomocy odpowiedniego wskaźnika (wartość procentowa wykorzystania limitu, przy jakiej uaktywniany jest alert do dowolnej modyfikacji.

System zasilany jest na bieżąco danymi o fakturach wystawionymi dla swoich kontrahentów, które mogą być wprowadzane ręcznie, zaczytywane w postaci pliku bądź nawet podsyłane mailem w postaci pliku PDF przy okazji wysyłki faktury do klienta (kontekstowy podsystem OCR do rozpoznawania faktur).

KONTROLA NAD EKSPOZYCJĄ KONTRAHENTA

eLimit – Exposure​

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

The IT industry offers a sea of options, from platforms, programming languages, methodologies, technologies, tools, and more. IT consulting services are important because they play a vital role in businesses by covering the management, implementation, deployment, and maintenance of an IT infrastructure. IT industry offers a sea of options, from platforms, programming languages, methodologies, technologies, tools, and more.
The IT industry offers a sea of options, from platforms, programming languages, methodologies, technologies, tools, and more. IT consulting services are important because they play a vital role in businesses by covering the management, implementation, deployment, and maintenance of an IT infrastructure. IT industry offers a sea of options, from platforms, programming languages, methodologies, technologies, tools, and more.
The IT industry offers a sea of options, from platforms, programming languages, methodologies, technologies, tools, and more. IT consulting services are important because they play a vital role in businesses by covering the management, implementation, deployment, and maintenance of an IT infrastructure. IT industry offers a sea of options, from platforms, programming languages, methodologies, technologies, tools, and more.

Abonament

Nagłówek

Nazwa

PLN 49 /ms.
Zamów plan
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkt 3
 • punkt 4
 • punkt 5
 • punkt 6

Nagłówek

Nazwa

Najpopularniejszy
PLN 59 /ms.
Zamów plan
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkt 3
 • punkt 4
 • punkt 5
 • punkt 6

Nagłówek

Nazwa

PLN 69 ms.
Zamów plan
 • punkt 1
 • punkt 2
 • punkt 3
 • punkt 4
 • punkt 5
 • punkt 6
shape image
KONTAKT

Napisz do nas wiadomość!